MARKETING PROGRAM

ZLATNI SPONZOR: € 800

ZLATNI SPONZOR

€ 800

Navedenoj kategoriji sponzora pripada.

 • Isticanje logoa i naziva firme u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u e-programu KONGRESA
 • Virtuelni štand
 • 15 minuta video reklame tokom trajanja KONGRESA
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u e-Knjizi apstrakata
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • Tri pune kotizacije
 • Pristup svim elektronskim materijalima kongresa za 3 učesnika

ISKAZANE CENE SA PDV-om 20%

SREBRNI SPONZOR: € 600

SREBRNI SPONZOR

€ 600

Navedenoj kategoriji sponzora pripada.

 • Isticanje logoa i naziva firme u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u e-programu KONGRESA
 • Virtuelni štand
 • 10 minuta video reklame tokom trajanja KONGRESA
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u e-Knjizi apstrakata
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • Dve pune kotizacije
 • Pristup svim elektronskim materijalima kongresa za 2 učesnika

ISKAZANE CENE SA PDV-om 20%

BRONZANI SPONZOR: € 400

BRONZANI SPONZOR

€ 400

Navedenoj kategoriji sponzora pripada.

 • Isticanje logoa i naziva firme u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u e-programu KONGRESA
 • Virtuelni štand
 • 5 minuta video reklame tokom trajanja KONGRESA
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u e-Knjizi apstrakata
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • Jedna puna kotizacija
 • Pristup svim elektronskim materijalima kongresa za jednog učesnika

ISKAZANE CENE SA PDV-om 20%

Navedene kategorije se mogu dopuniti kategorijom:

SPONZOR POSTER PREZENTACIJE: € 100

SPONZOR POSTER PREZENTACIJE

€ 100

KOMERCIJALNO PREDAVANJE: € 200

KOMERCIJALNO PREDAVANJE

€ 200

Navedenoj kategoriji sponzora pripada:

 • Predavanje u trajanju od 15 minuta

ISKAZANE CENE SA PDV-om 20%

KOMERCIJALNO PREDAVANJE: € 300

KOMERCIJALNO PREDAVANJE

€ 300

Navedenoj kategoriji sponzora pripada:

 • Predavanje u trajanju od 30 minuta

ISKAZANE CENE SA PDV-om 20%

KOMERCIJALNO PREDAVANJE: € 500

KOMERCIJALNO PREDAVANJE

€ 500

Navedenoj kategoriji sponzora pripada:

 • Predavanje u trajanju od 45 minuta

ISKAZANE CENE SA PDV-om 20%

NAPOMENA: Vrednost € je po srednjem kursu NBS na dan uplate.